Srpen 2007

Něco jen tak..

30. srpna 2007 v 18:58 | M______________M |  Den za dnem
nevim, jeastli to někdo budete číst...spíš ne:Dale nad něčim sem uvažovala..
Uvažovala jsem o sebevědomí a o vaší osobnosti.Před měsíci a měsíci jsem mívala komplexy z toho, jak vypadám, jaký mám vlasy, že tamta vypadá líp a ona ještě líp a támdleta úplně nejlíp.Nevěřila jsem si, nenáviděla se.A výsledek? Špatná nálada, protivnost, podrážděnost, pomstychtivost, závist.A proč?Mají je ty slečny, ze kterých jsem je mívala taky?Odpověď zní:NE!Ty slečny dělá ještě krásnější to, že jsou spokojené se svým vzhledem, chováním, postavou,humorem,prostě se sama sebou.A to že třeba mají nějakou vadu?Například nohy do o, nebo pár kilo navíc?Myslíte si, že jim to vadí?NE!Dokázali se totiž přijmout.Každý je totiž jiný.Každá osobnost je něčím originální. Teprve před časem jsem sama sebe dokázala přijmout.A výsledek?Skvělá nálada, radosti, spokojenost, nadhled=)a ...pár nových kamarádů.Přemýšleli jste vlastně,proč jsou ty slečny tak dokonalé?Ne, neni to tim, že mají značkové oblečení ani tim, že vypadají jako andělé.Ale protože jsou SEBEVĚDOMÉ.Zdravá dávka sebevědomí je prospěšná duši i tělu.Když ji získáte, uvidíte, že andělé se stanou i z vás=).Ta zdrává dávka sebevědomí by se ale neměla překročit.A i kdyby jí někdo překročil - je to jenom člověk.A i kdyby mu to zůstalo, berete ho.Sice není váš nejlepší přítel, ale ani nepřítel!
Jak pravý arabské přísloví:
Nenávidíme mnohé jen proto, že jsme pohodlní hledat způsob, jak je milovat.
80 % nepřátelství vzniká ze ZÁVISTI.Ale.Proč závidíme?Protože nejsme schopni přijmout se.Každej je nějakej, a NIKDO opakuju NIKDO není míň než ten druhý.Vymaňte se ze závisti, začněte si věřit, a hned vám bude krásně!

Sigmund Freud - Výklad Snů

30. srpna 2007 v 18:29 | M______________M |  Psychologie
SIGMUND FREUD - VÝKLAD SNŮ
Sen=psychický jev , který se dá zkoumat-analýza
2 druhy snů-úvodní(kratší)
hlavní
-chrání spánek , snaží se aby okolní vlivy nerušily spícího
R.E.M. -v této fázi se nám zdají sny , je provázena rychlými pohyby očí ( rapid eye
movement )
-v této fázi je spánek nejlehčí-můžeme lehce procitnout
Paměť ve snu:
-zobrazuje maličkosti z předešlého dne , kterým bychom nevěnovali pozornost
-možnost vzpomínek z dřívějších dob(dětství, škola,…)
-vliv dětství-do 3 let ještě není vyvinut sexuální pud
Podněty:
a) vnější podráždění smyslů
b) vnitřní podráždění smyslů-př. Sítnice
c) vnitřní (organické) podráždění - žízeň , moč , bolest
d) psychické zdroje snu
Zapomínání snu po procitnutí:
-může být vybaven ( je pozměněn?)
-nejlépe se pamatují podivné sny
-tendence si chaotický sen skládat
-ráno je sen ještě zřetelný ale do večera se ztrácí
Etické city ve snu:
-morálka-jsme ve snu lepšími nebo horšími?
-za snění je rozum oslaben , převažuje cit-různé sny
Teorie a funkce snu:
a)psychická činnost ze dne pokračuje i ve snu
b)snížení psychické činnosti , ochuzení materiálu,který je schopen se uplatnit , uvolnění souvislostí
c)sny jsou zvláštní schopnost a sklon k psychickým výkonům,které za dne nemůžeme provádět
Vztahy mezi sny a duševními poruchami:
-velice komplikované , vyžaduje znalost oboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALÝZA SNŮ:
-k výkladu je třeba znát zážitky z předešlého dne
-důkladné rozebrání jednotlivých částí snu , zjištění souvislostí , uvedení skrytého významu
-je třeba znát několik pravidel:
1)Sen splňuje přání:
-každý sen splňuje přání , i když to není pravděpodobné
-přání mohou být velice různé-kladné-přímé zjištění touhy
záporné-zločiny , přestupky
nesmyslné-smrt bližního
-dochází ke zkreslování-cenzura ( 2 instance- jedna přání tvoří a druhá je cenzuruje )
-něco jako když spisovatel za komunismu nemohl psát-zkreslil děj ,
postavy a mohl psát
-silný vliv sexuálního pudu
2)Chápání prvků:
problém při výkladu-prvky máme
a)chápat v kladném nebo záporném smyslu
b)vykládat historicky ( jako vzpomínku )
c)symbolicky
d)vycházet z doslovného znění
3)Každý sen je egoistický:
jsme v něm vždy zastoupeni my
a)sami sebou
b)jinou osobou , která se chová jako já
c)mnou , ale nechová se jako já
d)více osobami
4)Paměť:
-sen nikdy netvoří nic co již předtím neexistovalo , pracuje pouze s pamětí , ale velice různě
-jisté části odmítá , kouskuje a slepuje s jinými-výsledkem mohou být velice podivné sny
----------------------------------------------------------------
Typické sny:
a) Sny o rozpacích z nahoty-touha utéci, ale není možno , je nám trapně , lidé nás vidí ale vůbec se nám nesmějí-Exhibicionismus
b) Sny o smrti blízkých osob-1)Bezcitná reakce -nejsou typické
2)Smutek-přání , aby uvedená osoba nebyla přítomna , její
přítomnost je spojena s nepříjemným zážitkem
c) Sen o zkoušce-po úspěšné zkoušce se objevuje sen o jejím nezvládnutí-tlak na výsledek
SNOVÁ PRÁCE
-vztahy mezi snovými myšlenkami(skryté) a snovým obsahem
-vypátrat jakými pochody se z myšlenek stal obsah snu
-4 základní operace při vytváření snů:
1)Práce zhušťovací:
-výklad obsahuje vždy více myšlenek než samotný obsah snu
-při vícero myšlenkách se psychika pokouší je jako celek-nalezením určité věci , která je spojuje-zhuštění
2)Práce přesunovací:
-vzniká vlivem cenzury
-ve snu významné prvky nemají již takový význam po vyložení snu a naopak-přesunutí
3)Zřetel k znázornitelnosti:
-jak se pro účely snu mění snový materiál
-skládání myšlenek(navazování dalších)
a)specifickým přesunutím
-jeden prvek nahrazuje jiný
-jeden prvek zamění své slovní znění za jiné
b)jedna myšlenka , jejíž význam je stanoven jinými důvody má vliv na rozdělení a výběr myšlenky druhé
c)dvojznačnost výrazu
-spojení dvou různých myšlenek na základě shody v určitých vlastnostech
d)kombinování
A B 1)slabika ab
2)jednotlivé A i B
3)A…konec 1.slova , B…začátek 2. slova
e)ztotožnění-u osob-složená postava(př. Vypadá jako 1.os ale chová se jako 2.os)
smíšení-u věcí
4)Druhotné zpracování:
Př.:ve snu se mi něco zdá , ale můj rozum tomu nevěří
-druhotné vytvoření snu-má okamžitý vliv na další vývoj snu
Další znázorněné prvky:
1)Afekty ve snu:
-jsou skutečné , ale nesouvisí s obsahem snu
př.:bojím se zlodějů(zloději nejsou skuteční , strach ano)
-intenzita:u významných událostí se nemusí pocity projevit , ale u méně významných ano
2)Absurdní sny:
-po výkladu nejsou absurdní
-obvykle vyjadřují-kritiku , výsměch , posměch , …
3)Počítání ve snu:
-číslice vyjadřují nějaký vztah k určité události
-zpravidla mívají jinou hodnotu v myšlenkách než v obsahu
př.: ve snu- platím 21 korun
rozbor-za 21 dní končí škola
4)Snové znázorňovací symboly
určité symboly jsou u většiny lidí stejné-typické sny

Chronologický Přehled Sigmunda Freuda

30. srpna 2007 v 18:16 | M______________M |  Psychologie
okej..chtěla sem sem dát životopis ale ten je tak dlouhej, že by ho nikdo nečet:D
1815
Narodil se Jacob Freud

1831
Narodil se Emanuel Freud

1835
Narodila se Amálie Nathansohnová - Freudová

1836
Narodil se Philipp Freud

1855
Červenec - Jacob Freud se podruhé oženil

1855
Narodil se John Freud

1856
6. května - se narodil Sigmund Freud

1857
Duben - Narodil se Julius Freud
Prosinec - Umírá Julius Freud

1865
Freud začíná studovat gymnázium

1873
Začíná studovat na univerzitě

1876
Studium v Terstu

1877
První vědecká publikace

1878
Freud si mění křestní jméno ze Sigismunda na Sigmunda

1876-1882
Bádá pod vedením prof. Brücka

1881
Freud je promován na doktora medicíny

1881
Duben - Freud se seznamuje s Martou Bernaysovou
17. dubna - se zasnubují
31. července - Nástup do Všeobecné nemocnice ve Vídni
Listopad - Seznamuje se s případem Anny 0., pacientky prof. Breuera
První studie o neuronové teorii

1883
Květen - Freud se stává Meynertovým asistentem
Září - Freud se rozhodl specializovat na neurologii

1883-1885
Práce o míše

1884
Červen - Studium účinků kokainu
Září - Kollerova přednáška o lokální anestézii

1885
Červen - Freud dostává stipendium
31. srpen - Opouští nemocnici a ničí rukopisy
Září - Jmenován docentem
Září - Šestitýdenní pobyt ve Wandsbecku
13. říjen - Příjezd do Paříže
Vánoce - Návštěva Wandsbecku

1886
28. únor - Odjíždí z Paříže do Wandsbecku
Březen - Studijní pobyt v Berlíně
25. duben - Začátek lékařské praxe
Srpen - Vojenská služba
Léto - Práce na pediatrickém oddělení u Kassowitze
14. září - Svatba

1887
Listopad - Freud se seznamuje s Fliessem
Prosinec - Začíná praktikovat hypnózu

1889
Léto - Freud odjíždí k Bernheimovi do Nancy

1890
Začíná uplatňovat katartickou metodu

1891
Léto - Nastěhoval se do Berggasse 19
Vydání publikace o afázii a dětské obrně

1893
Společně s Breuerem publikuje Předběžné sdělení

1894
Rozchod s Breuerem

1895
Květen - Studie o hysterii
24. červenec - První analýza snu 1892-1898. Zavedení metody "volných asociací"

1896
Březen - Poprvé použije výraz "psychoanalýza"

1895-1900
Přátelství s Fliessem

1897
Srpen - Začátek autoanalýzy

1899
4. listopad - Vydává Výklad snů

1900
Srpen - Rozchod s Fliessem

1901
Září - Poprvé navštěvuje se svým bratrem Řím

1902
Říjen - Vzniká "Středeční psychoanalytická společnost", která je v dubnu 1908 přejmenována na Vídeňskou psychoanalytickou společnost

1904
Vychází Psychopatologie všedního života
Září - Počátek korespondence mezi Freudem a Bleulerem

1905
Vycházejí Tři úvahy o sexuální teorii, Vtip a analýza Dory Edward Hitschmann, Ernest Jines a August Stárcke začínají praktikovat psychoanalýzu

1906
Duben - Začátek korespondence Freuda s Jungem

1907
Leden - První návštěva z ciziny: Eitingon
Září - Jung zakládá v Curychu Freudovu společnost.
Freud píše Gradivu

1908
Únor - Ferenczi navštěvuje Freuda
Duben - První mezinárodní psychoanalytický kongres v Salzburku
Duben - A. A. Brill a Ernest Jones navštěvují Freuda
Duben - Freud rozšiřuje svůj byt a ničí svoji korespondenci
Srpen - Abraham zakládá Psychoanalytickou společnost v Berlíně
Září - Čtyřdenní pobyt s Jungem v Burghólzlu

1909
Založen časopis Jahrbuch der Psychoanalyse
Duben - Pfister navštěvuje Freuda
Září- Přednášky na Clark University, Worcester.
Freud se seznamuje s S. Hallem, W. Jamesem a J. J. Putnamem

1910
Duben - Kongres v Norimberku. Založena Mezinárodní psychoanalytická asociace
Květen - Freud se stává členem Americké psychopatologické asociace
Červen- Vydává knihu o Leonardu da Vinci
Říjen - Zakládá Zentral Blatt für Psychoanalyse

1911
Únor - Brill zakládá v New Yorku společenost
Květen - Založení amerického Psychologického sdružení Ernstem Jonesem
Červen - Adler opouští Vídeňskou společnost
Září - Kongres ve Výmaru

1912
Leden - Začíná vycházet Imago
Červen - Ernest Jones zakládá "Komité"
Listopad - Setkání s Jungem a ostatními v Mnichově
Prosinec - V Anglii vychází první práce o psychoanalýze

1912-1915
Freud píše úvahy o Technice

1913
Založen Zeitschrift fur Psychoanalyse
Květen - Ferenczi zaklád Budapešťskou společnost
Září - Kongres v Mnichově
Říjen - E. Jones zakládá Londýnskou společnost
Freud píše Totem a tabu

1914
Březen - Freud píše Historii psychoanalytického hnutí
Duben - Jung se vzdává předsednictví v Mezinárodní asociaci
Srpen - Jungova demise
Listopad - Umírá Freudův nevlastní bratr Emanuel

1915
Březen-červen - Freud píše dvanáct úvah o Metapsychologii

1916-1917
Poslední přednášky na univerzitě

1919
Léto - Von Freundem založeno vydavatelské sdružení Verlag

1919
Leden - Založeno nakl. Internationale Psychoanalystischer Verlag
Jaro - Začíná psát Za hranicemi principu slasti
Květen - Nástin Psychologie mas
Září - Ferenczi a Jones navštěvují Freuda
Září - Eitingon se stává členem "Komité"

1920
Leden - Umírá Freudova dcera Sofie
Leden - Založen International Journal of Psycho-Analysis
Květen - Dopsáno Za hranicemi principu slasti
Září - Freud se účastní kongresu v La Haye
Prosinec - Dokončuje Psychologii mas

1922
Září - Freud se účastní kongresu v Berlíně

1923
Duben - Freud se podrobuje první operaci
Duben - Vychází Já a to
Červen - Umírá Freudův vnuk Heinz

1924
Srpen - Rank se rozchází s Freudem

1925
Červen - Umírá Breuer
Červenec - Anna Freudová se stává členkou "Komité"
Červenec - Freud píše Zákaz, symptom a úzkost
Září - Freud píše Sigmund Freud o sobě
Prosinec - Umírá Karl Abraham

1926
Květen - Sedmdesáté narozeniny
Prosinec - Einstein navštěvuje Freuda v Berlíně

1927
Srpen - Freud píše Budoucnost jedné iluze
Září - Rozpuštění "Komité"

1929
Červenec - Freud píše Strach z civilizace
Podzim - Ferenczi se odvrací od Freuda

1930
Srpen - Goethova cena
Září - Umírá Amálie, Freudova matka
Září - Freud píše knihu o prezidentu Wilsonovi

1931
Květen - Sedmdesáté páté narozeniny
Červen - Hrozí recidiva nádorového onemocnění
Říjen - Pocta rodného města Příbora k jeho životnímu jubileu

1932
Červen - Freud píše Nové přednášky o psychoanalýze
Září - Proč válka? píše společně s Einsteinem
Říjen - Hans Sachs opouští Evropu

1933
Květen - Umírá Sandor Ferenczi
Květen - V Berlíně jsou páleny Freudovy knihy
Prosinec - Max Eitingon opouští Evropu

1934
Léto - Freud píše Mojžíše a monoteismus

1936
Květen - Osmdesáté narozeniny. Hold Thomase Manna Čestným členem Royal Society a další pocty
Červenec - První recidiva zhoubné choroby
Září - Zlatá svatba

1937
Leden - Objeveny Freudovy dopisy Fliessovi

1938
Červen - Vpád fašismu. Rozhodnut opustit Vídeň
Srpen- Vydává Mojžíše a monoteismus
Září - Poslední operace

1939
Únor - Recidiva inoperabilního karcinomu
Září - Freud umírá
Stále si dopřával doutník
ještě něco:měl rakovinu úst, ale přesto kouřil=/

Adolescenti v Psychoanalýze=)

30. srpna 2007 v 18:02 | M______________M |  Psychologie
Někteří psychologové používají pro popis vývojového období adolescence výraz "adolescentní krize".(1) Psychoanalýza tento výraz obecně nepoužívá a mnozí psychoanalytici jej považují za obsahově vágní. Nelze však popřít, že právě nejasnost tohoto výrazu přispěla k rozmachu diskusí o adolescenci a k tomu, že adolescentům začala být věnována větší pozornost a že toto vývojové období začalo být pojímáno ve významu, který skutečně má. Ještě v roce 1958 však byly poznatky o psychologii adolescence nedostatečné:
"... přes dílčí pokrok je situace s ohledem na psychoanalytickou teorii adolescence neuspokojivá, a to obzvlášť ve srovnání s teorií raného dětství. Tam už máme vybudovány základy a disponujeme i poznatky, které lze aplikovat při praktické výchově. Když přejdeme k adolescenci, jsme na rozpacích; žádné znalosti, které bychom mohli rodičům a vychovatelům předat, nemáme."
(A. Freud: Adolescence. Psychoanalytic Study of the Child, 1958, Volume 13, s. 255. Vlastní překlad.)
Typické manifestační chování adolescentů - výbuchy střídavých nálad, stavění se do opozice, verbální nebo motorické extrémy, předvádění se apod. - je pod záštitou pojmu "adolescentní krize" považováno za pro daný věk "normální", za dočasnou dezorganizaci, kdy adolescent opouští stabilní minulost dětství kvůli zatím nejasné budoucnosti dospělosti; za "patologické" je v tomto pohledu považováno naopak neprojevování obvyklých adolescentních extrémů, a má se zato, že jde o výsledek nadměrného potlačování a o prediktor narušených projevů v budoucnu.
Jiné názory, které reprezentuje zejména Peter Blos nebo Margaret Mahlerová,(2) adolescenci nahlížejí jako období, kdy přirozeně kulminuje proces dospívání, a kdy není namístě hovořit o "krizi". Zastávají stanovisko, že u některých osob může v adolescenci docházet k patologiím, ale že tomu tak rozhodně není u většiny. Průchod adolescencí je subjektivně náročný a komplikovaný, ale většinou se obejde bez manifestací, které by bylo možné označit za projevy klinické krize.
Sigmund Freud se zabýval obdobím puberty ve svých Třech esejích o sexualitě,(3) a to téměř výhradně z hlediska sexuálního vývoje člověka a z hlediska propracovávání oidipského komplexu na této věkové úrovni (v tomto smyslu je cílem puberty dosáhnout separace od otce). Adolescenci však charakterizuje mnohorozměrná ambivalence pozice mezi dětstvím a dospělostí, nejen ambivalence ohledně sexuálního vývoje. V psychoanalýze se terapeuticky zpracovávají typické problémy tohoto vývojového období, pokud se neschopnost jejich řešení stává natolik zatěžující, že adolescenta ohrožuje psychicky a často i somaticky (užívání drog, poruchy příjmu potravy, asociální adrenalinové aktivity, pokusy o sebevraždu apod.). (4)
"[Patnáctiletou] Annu přivedli do psychoanalýzy rodiče kvůli její úzkosti, depresi a kvůli problémům s jídlem; symptomům, které zakrývaly její hlubší problémy s navazováním vztahů odpovídajících jejímu věku a s odpoutáváním se od svých primárních objektů. V prvním roce Anna zápolila s rezistencí vůči své rostoucí závislosti na psychoanalytičce. Poté, co tento odpor překonala, byla v přenosu s to propracovat problémy svého raného vztahu s rodiči, svůj vztah k psychoanalytičce i bolest a smutek z ukončení tohoto vztahu. Po třech letech [psychoanalýzy] byla Anna schopná odejít z domova na vysokou školu s niterným zážitkem, že psychoanalytičku bude mít vždy v sobě / u sebe tak, aby se na ni mohla obrátit."
(E.A. Tutters: Association for Child Pychoanalysis Panel on Adolescents. International Journal of Psychoanalysis, 2006, Volume 87, s. 845. Vlastní překlad.)
Postavení psychoanalytika je opět specifické.(5) Základní součástí psychoanalýzy adolescentů je vnitřní svobodná nezávislost psychoanalytika, která spočívá ve schopnosti oprostit se (oddělit se) v sesi od svého vlastního sexuálního života a od myšlenek na svůj osobní život mimo sesi. Psychoanalytik by měl zůstat vnitřně nezávislý na jakékoli potřebě získávat v sesi osobní uspokojení ze sdílení intimity s analyzandem (analyzandkou), měl by si být vědom deformací sebeobrazu a odmítání fyzického těla, které adolescentní vývoj často přináší, a především by měl s nadhledem rozumět svému vlastnímu vývoji v adolescenci, aby se dokázal nevychýleně zabývat všemi potřebnými aspekty témat a problémů analyzanda (analyzandky).
Adolescence je především obdobím, kdy ego ("já") dosahuje zralé stabilizace ("ego maturation"). Proces transformace, kterým ego prochází, je nesen konfliktem mezi přáním realizovat svou sexuální dospělost a strachem upustit od slastného dětství. Adolescentní interpersonální excesy mohou souviset s intrapsychickými obrannými reakcemi a úhybnými manévry, jak se vyhnout završení přechodu do zvědoměné dospělé zodpovědnosti.
"Adolescence je obdobím života, ve kterém se v jedinci rozvíjí schopnost sublimace. Adolescent investuje značnou část svého ego ideálu do narcistického libida, a pesimistický postoj k mladickým ideálům může vést k vážným osobnostním poruchám v pozdějším životě, kdy by si zralý dospělý měl ideály podržet, ale současně i změnit způsob, jak je uskutečnit."
(S. Pedersen: Personality Formation in Adolescence and Its Impact Upon the Psychoanalytic Treatment of Adults. Psychoanalytic Quarterly, 1962, Volume 31, s. 381. Vlastní překlad.)
Neobvyklý a přínosný způsob nahlížení na problematiku adolescentů aktuálně prezentují holandští autoři v publikovaných výsledcích longitudiální výzkumné práce.(6) Všímají si toho, že na rozdíl od tradičního zkoumání vlivu manželství rodičů na potomky, vlivem potomků na manželství rodičů se zabýváme minimálně. Ukazuje se, že uspokojení z manželství je nejnižší právě v období adolescence potomků. Adolescenti jsou nejčastěji uváděnou příčinou manželských neshod, a období adolescence svých potomků rodiče prožívají jako nejnáročnější období rodičovství.
Pro rodiče je obtížné vyrovnat se s tím, že se potomci snaží dosáhnout autonomie a individuace, a emoční problémy spojené s výkonem rodičovství přecházejí do zhoršeného prožívání manželství. Oživují se nevyřešené konflikty, které rodiče dnešních adolescentů prožívali se svými rodiči, nebo nastupuje i souběh s krizí středního věku rodičů, která může vyvolávat pocity nevědomé závisti a nepřejícnosti vůči generaci potomků nahrazující generaci rodičů. Intrapsychicky nezvládnuté konstelace pak vedou k mezigeneračnímu předávání:(7) adolescenti se stanou "stejnými" dospělými, jako byli jejich rodiče, a budou opět "stejnými" rodiči svým dětem.
uff...mám to odsaď ...

Souvislost mezi city a nemocemi=)

30. srpna 2007 v 17:47 | M______________M |  Psychologie
Více než 70 % všech nemocí není fyzického, nýbrž tzv. psychosomatického původu.
Nemoc (postižená část těla) a emociální prvky
artritida - chybějící láska, nezdvořilost
vylučovací orgány - finanční starosti, lakota, materialismus, touha vlastnit
natržené vazivo - prosazování vlastní vůle, ať to stojí, co to stojí
prsa - sobecká láska
střeva, ledviny, játra - oplakáváni minulosti, negativní pocity
trvalá slabost, únava - finanční problémy
vyčerpanost - žárlivost, strach, nenávist, boj o moc
krk - povýšenost, tvrdohlavost, nepřizpůsobivost, nesnášenlivost
kožní onemocnění - žal
srdce - majetnická láska, hamižnost, pýcha, přeceňování sebe sama, zatvrzelost, necitelnost
bolesti hlavy - nutkavý syndrom
rakovina - odpor, hořkost, zmatené a zlomyslné myšlenky, neschopnost odpouštět, přecitlivělost, nejistota, chybějící náplň života
zánět plic - zlost, prudké deprese
žaludek, střevo - nejistota, špatné zkušenosti, "všecbno spolkne", nesoulad, nespravedlnost náladovost, finanční potíže, obavy
nadbřišek - strach, nenávist, vášeň, šok, spor
žaludek - přehnaná kritičnost, rozčiluje se i nad tím do čeho mu nic není, zatracování
můžu vám říct, že takhle sem na tim ještě nepřemejšlela...ale přiznám se, že mám kožní problémy...ale možná je to je proto, že je moje máma dermatoveneroložka..uff..to slovo mi dycky dá zabrat:D

**The Scientist**

30. srpna 2007 v 17:43 | M______________M |  Coldplay

**In My Place**

30. srpna 2007 v 17:36 | M______________M |  Coldplay

In My Place

In my place, in my place,
Were lines that I couldn't change,
I was lost, oh yeah.
I was lost, I was lost,
Crossed lines I shouldn't have crossed,
I was lost, oh yeah.
And yeah, how long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?
I was scared, I was scared,
Tired and under prepared,
But I wait for it.
And if you go, if you go,
Leave me down here on my own,
Then I'll wait for you, yeah.
Yeah, how long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?
Oh for it
Sing it please, please, please,
Come back and sing to me,
To me, me.
Come on and sing it out, now, now.
Come on and sing it out
To me, me
Come back and sing.
In my place, in my place,
Were lines that I couldn't change,
I was lost, oh yeah.
Oh yeah.

In My Place / Na mém místě

Na mém místě
Byly hranice, které jsem nemohl změnit
Byl jsem ztracen, oujé
Byl jsem ztracen, byl jsem ztracen
Překročiv hranice, za kterými jsem měl zůstat
Byl jsem ztracen, oujé
Jak dlouho na to musíš čekat?
Kolik za to musíš zaplatit?
Jak dlouho na to musíš čekat?
Byl jsem vyděšený, byl jsem vyděšený
Znavený a nepřipravený
Ale čekám na to
A když půjdeš, když půjdeš
Zanechej mě tu samotného
Pak na tebe budu čekat
Jak dlouho na to musíš čekat?
Kolik za to musíš zaplatit?
Jak dlouho na to musíš čekat?
Ach, za to
Zpívej prosím, prosím, prosím
Vrať se a zpívej mi
Zpívej mi
No tak to zazpívej, teď, teď
No tak zpívej
Zpívej mě
Vrať se a zpívej
Na mém místě, na mém místě
Byly hranice, které jsem nemohl změnit
Byl jsem ztracen, oujé
Oujé

**Fix You**

30. srpna 2007 v 17:32 | M______________M |  Coldplay
When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face
And i…
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face
And i…
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Fix You / Podržet tě

Když děláš co můžeš, ale neuspěješ
Když dostaneš co chceš namísto toho, co potřebuješ
Když tě zmáhá únava, ale stejně neusneš
Zabředlý v neúspěchu
Slzy ti počínají proudit po tváři
Když přijdeš o nenahraditlné
Když někoho miluješ, ale je to k ničemu
Mohlo to být horší?
Světla tě povedou domů
Zažehnou tvé kosti
A já se pokusím tě podržet
Vysoko nad nebo dole pod
Když se jen tak nejde zbavit lásky
Ale když to nezkusíš, tak to nezjistíš
Jen co si zasloužíš
Světla tě povedou domů
Zažehnou tvé kosti
A já se pokusím tě podržet
Slzy ti proudí po tváři
Když přijdeš o nenahraditelné
Slzy ti proudí po tváři
A já…
Slzy ti proutí po tváři
Slibuji, že se poučím ze svých chyb
Slzy ti proudí po tváři
A já…
Světla tě povedou domů
Zažehnou tvé kosti
A já se pokusím tě podržet
překlad teda neni můj, ale slibuju, že už se budu pokoušet, protože tenhle rok budu chodit na jazykovku=))))

**Amy Lee**

30. srpna 2007 v 17:25 | M______________M
Životopis:
Celé jméno: Amy Lynn Lee¨
Narozeniny: 13. prosince (narozena roku 1981)
Kde se narodila: Sagittarius Birthplace: River side, CA
Vyrůstala: v Arkansasu: Little rock
Teď žije: v New Yorku
Rodiče: John a Sara
Sourozenci: bratr Robbie (10 let), sestra Carrie (15 let) a Laurie (13 let). V dětství přišla o sestru Bonnie, které byli 4 roky, když zemřela
Vlasy: Světle hnědé, ale teď je nosí obarvené na černo
Oči: přirozeně velmi světle zelené, ale někdy nosí modré kontaktní čočky
Stav: v létě r. 2005 se rozešla s Shaunem Morganem, frantmanem skupiny Seether nyní čerstvě vdaná za terapeuta Joshe
=);)
tahle je nejvic krásná...mám ji a i jako obrázek na ajsku=)
nejvic šaty:Dvšimněte si těch nápisů:D

**Julian - fotky a krátký info=)**

30. srpna 2007 v 17:13 | M______________M
Julian McMahon se narodil 27. Července 1968 v Sydney. V mládí studoval práva na univerzitě v Sydney, ale studium ho příliš nebavilo a proto se rozhodl vydat na dráhu modelingu. Nejvíce účinkoval v různých reklamách, ale mimo to i cestoval po světě. Díky roli v seriálu "Home and Away" obrátil svoji pozornost k herectví. Od Národního magazínu dokonce získal cenu pro nejlepšího herce. Poté opustil Austrálii a vydal se do USA vstříc ještě lepším zítřkům. V roce 1992 získal roli Iana Raina ve "Another World" spolešnosti NBC a o dva roky později si zahrál v několika hrách v LA. Z dalších filmů to je například: "Women in Control", "Nagenta" a "The Profiler".V "Charmed" démona Cola do kterého se zamiluje čarodějka Phoebe (Alyssa Milano). Je rozvedený s modelkou Brooke Burnsovou, se kterou má dceru Madison.

Láska na první pohled

29. srpna 2007 v 21:52 | M______________M |  Psychologie
...tak tenhle článek vmě fakt zaujal...stojí za přečtení...jinak je ODTUD ...tohle je skvělej blog, určitě se koukněte...je tam i o markisiných oblíbených mayích=)
Jak vám něčí oči řeknou, zda jste pro něj či pro ni přitažlivými? Zornice příslušné osoby jsou rozšířené; a to tím více, čím jste přitažlivější. Ta malá černá dírka uprostřed oka se může zvětšit až čtyřikrát, až téměř zcela zakrývá duhovku, pokud je přitažlivost obzvláště silná. Jde o zcela mimovolnou reakci. Nevíme o tom, že k ní dochází, a nemůžeme ji ovládnout, ale kdykoliv nás nějaká druhá osoba přitahuje či kdykoliv pociťujeme k někomu lásku, jednou věcí, kterou si můžeme být jisti, je... že naše zornice se rozšíří.
Tatáž reakce se objevuje, když jsme sexuálně vzrušeni. Vědci dokázali, že když muži sledují sexuálně laděný film, jejich zornice se rozšíří téměř třikrát oproti své normální velikostí. Poměrně dosti zajímavou skutečností je, že když stejný film sledují ženy, jejich zornice se rozšíří dokonce ještě více!

Navíc lidé s velkými zorničkami jsou pro nás přitažlivější. Podvědomě totiž vnímáme zorničkový signál. Kdybyste se například setkali se dvěmi identickými dvojčaty opačného pohlaví než vy a jedno z nich mělo rozšířené zornice a druhé nikoliv, byli byste více přitahováni tím prvním. Proč? Protože někdo, pro koho jste přitažlivý, je i pro vás vždycky přitažlivější než ten, kdo vás přitažlivými neshledává. Někdy máte někoho rádi prostě proto, že má on rád vás.

Také z toho důvodu mnozí výrobci reklam "vylepšují" vzezření modelek na billboardech tím, že uměle vyvolávají dojem, že jejich zornice jsou rozšířené. Fotografičtí redaktoři mají dnes k dispozici rafinované počítačové vybavení, kterým je možno provádět na původní fotografii jakékoliv změny - prodloužit modelce nohy, zvětšit jí prsa, upravit rysy tváře - ale nejběžnější změnou - a také změnou ze všech nejdůležitější - je rozšíření zornic.

Předpokládá se pochopitelně, že tím, že se modelka učiní přitažlivější, stane se pro kupce přitažlivějším i inzerovaný produkt. Až se příště setkáte s inzercí v nějakém časopise, podívejte se dobře na modelčiny oči, a zjistíte, že skutečně na každém obrázku jsou modelčiny zorničky významně rozšířené.
Proto kdykoliv chcete podnítit něčí zájem o vás, stačí se snažit a zajistit, aby vaše zornice byly v okamžiku setkání rozšířené. Toho lze docílit, alespoň pokud je mi známo, pouze jedním ze dvou způsobů. Za prvé požitím některých drog (např. belladonny, atropinu či kokainu), jež dočasně vaše zorničky zvětší. To však není příliš dobrý nápad, jelikož tyto drogy mohou být návykové a jsou známy tím, že mají mnoho nebezpečných vedlejších účinků, které mohou trvale ovlivnit vaše tělesné i duševní zdraví. (Atropin například působí na srdce a kokain je znám jako návyková látka a může způsobovat nespavost, třes, změny osobnosti, průjem, zácpu, bolesti hlavy, psychózu, stejně jako mnoho dalších potíží, jež jsou tak četné, že tu ani všechny nemohou být vyjmenovány.) Je však dosti zajímavé, že v minulých stoletích si prostitutky kapaly do očí belladonu (která obsahuje atropin), aby si tak uměle zvětšily zorničky a učinily se přitažlivějšími pro potenciální zákazníky. Ve skutečnosti "belladonna" (doslova "krásná paní") vděčí za své jméno právě této praktice.

Druhý způsob, jak zajistit, aby v okamžiku setkání s druhou osobou byly vaše panenky rozšířené, je zcela bezpečný, zákonný a také podstatně snazší - jednoduše zařiďte, abyste se s dotyčnou osobou setkali ve zšeřelé místnosti!
Místa se sporým osvětlením jsou mnohem bezpečnějším nástrojem k podnícení zájmu o vaši osobu. Zornice reagují na světlo. V ostrém světle se zužují a chrání tak sítnici před poškozením. V šeru se naopak rozšiřují. To je také důvodem, proč podvědomě k prvním schůzkám na počátcích vztahu volíme spoře osvětlené bary či restaurace osvětlené svíčkami - zvyšujeme tímto způsobem naši atraktivitu! Je snad možné říci, že při větším počtu společných večeří při svíčkách lze ve vztahu vzájemnou přitažlivost udržet při životě či dokonce ji ještě zvyšovat.
Rozšířené zornice - první znamení tělesné přitažlivosti a sexuálního vzrušení - jsou rovněž spouštěcí reakcí, kterou se začínají sexuální vztahy. Podle renomovaného psychologa a publicisty Desmonda Morrise jsou rozšířené zornice u dvou lidí signálem oboustranné "touhy po intimním sblížení, po dotecích, objetí".

Kočky=)

29. srpna 2007 v 11:59 | M______________M |  Co mě zaujalo
No...vymazala sem jednu rubriku a to sice knížky....Napadlo mě,. na co mám vlastně rubrikuCo mě zaujalo=)....takže pár tipů=)))
1. Kočka, který brala růžové pilulky??Dobře.....Kočky, sou detektivky, který úplně nejvíc miluju.Kdysi sem si koupila první díl, což bylo asi před dvěma třemi lety.A věrná sem jim zůstala=)Doporučuju přečíst všechny díly!Stojí to za to;)
Dobře....Ty co neznaj, asi bych jim to měla trochu objasnit.nevim, čim bych začla.K úvodu=)
Jim Qwilleran, je vysloužilý novinář a žurnalista s velkým knírem a melancholickýma očima.Pracoval ,,dole na jihu" , než získal dědiství po přítelkyni své matky Klingenschoenové, když šel se svýma dvěma siamskýma kočkama Kao K´O kungem a kočičkou Yum Yum na rekreaci do okresu Pickax 400mil na sever vzdáleného od zbytku světa=).On, který byl vždycky tak šetrný co se týče vztahu k penězům, založil Klingenschoenovu nadaci,která se starala ku prospěchu okresu Moose County, a sám zůstal=).
A o co tam vlastně jde?
Kao K´Okung je kocour se zvláštním šestým smyslem a Yum Yum neskutečna kleptomanka.Když se spojí Kokova intuice a Qwilleranuv úsudek, vyřeší se hromada případů=)
Obsah:
Na Qwilleranovu přítelkyni Polly má někdo v Pickaxu políčeno, a tak se s těžkým srdcem rozhodne doprovázet ji na výletě do Skotska - a tam s sebou Koka a YumYum prostě vzít nemůže.
Byla to ovšem chyba.Spolucestujícím někdo krade šperky, zmizel šofér autobusu a jedna dáma dokonce náhle zemřela.Jak má Qwill bez Kokova neomylného čichu vnést do chaosu řád?Takže se s Polly rychle vrátí domů a zjistí, že Koko mezitím nezahálel.Přes velkou vzdálenost vycítil, oč jde, a posléze brilantně pronikl k jádru věci, byť měl na začátku jen jedinou stopu - několik růžových pilulek...

All I Care About

29. srpna 2007 v 11:39 | M______________M |  Co mě zaujalo
skvělí video z chicaga.....zkuste se zaposlouchat, kdo ho neviděl,..video je, jak si ho představuje Roxie a jakej doopravdy je:D...=)

Petra + Tereza

12. srpna 2007 v 15:28 | M______________M |  Co mě zaujalo
Terezu Maxovou pojí s Petrou Němcovou charitativní činnost.
tak to se povedlo...2 nejsympatičtější modelky na světě spolu=))))

Fotky Terezy =)

12. srpna 2007 v 15:27 | M______________M
Jméno: Tereza
Příjmení: Maxová
Datum naroezní: 31. října. 1971
Místo narození: Pardubice, ČR
Míry: 89-64-92
Výška: 178cm
Agentura: Harry´s Model Management
Reklamy: Di Bari, Elegance, Ellen Tracy, Free, L'Oréal Inné perfume, Rykiel, Vichy, Oriflame
http://www.svet.czsk.net/obrazky/maxova5.jpg

Fotky Petry

12. srpna 2007 v 14:11 | M______________M
tudle knížku si zaručeně přečtu!=)

fotky+životopis

12. srpna 2007 v 12:55 | M______________M
Will Champion, bubny *31.7.1977 v Southamptonu
  • od mládí hrál na různý hudební nástroje
  • učili ho jeho rodiče, kteří ho seznámili s kytarou, baskytarou, klavírem a plechovou píšťalou
  • je velmi nadaný, a když až teprve v Coldplay začal hrát na bubny, brzy se to naučil=)
  • studoval antropologii na londýnské univerzitě, poté pracoval jako vyhazovač v baru
coldplay123
coldplay124
will_coldplay205
willbunvb6
23028
coldplay121

životopis a fotky=)

12. srpna 2007 v 12:36 | máňa |  Coldplay
Guy Berryman -baskytara * 12.4. 1978 ve skotském Fifeu
  • miloval funkovou hudbu
  • na basku začal hrát ve třinácti
  • ještě předtím, než se stal v roce 1988 se stal členem kapely, studoval na londýnské univerzitě konstruktérské studie
  • oblíbené skupiny:the Beatles, Kool & The Gang, Neil Young, Gram Parson, Pink Floyd
  • dřív hrál ve skupině Time out=)
takovej zasněnej výraz=)
92103
91114
=)

Fotky a Krátký Info

12. srpna 2007 v 12:19 | máňa |  Coldplay
Jonny Buckland - kytara, *11.září1977 (mimochodem , je stejný znamení jako já;) )
v jedenácti začal hrát se svám bratrem na kytaru....(brácha byl velkým fanouškem My Bloody Valentine)..jeho otec poslouchal hlavně Erica Claptona a Jimiho Hendrixe....potom, coobjevil skupinu The Stone Roses začal brát hudbu vážně=)...předtím, než začal hrát v coldplay,studoval astronomii a matematiku=))))
s chrisem martinem=)
9528
=)

Going Under - Acoustic

12. srpna 2007 v 12:03 | M______________M